Khay đựng thực phẩm inox 

Liên hệ

Thông tin sản phẩm 

  • Kích thước: 530 x 325 x 65 mm ( GN 1/1 ) 
  • Kích thước: 265 x 325 x 65 mm ( GN 1/2 ) 
  • Kích thước : 324 x 176 x 65 mm ( GN 1/3 ) 
  • Kích thước : 265 x 162 x 65 mm ( GN 1/4 )
  • Kích thước : 176 x 162 x 65 mm ( GN 1/6 ) 
  • Kích thước : 176 x 108 x 65 mm ( GN 1/9 ) 
  • Kích thước : 354 x 325 x 65 mm ( GN 2/3 ) 

Chất liệu: Inox 304 – An toàn với thực phẩm