Nồi hâm buffet chữ nhật 3 ngăn

Liên hệ

  • Số ngăn : 3 ngăn đựng thực phẩm ( 3 Lít x 3 ngăn ) 
  • Kiểu nắp: Nắp rời 
  • Kiểu đun: Có thể đun bằng Cồn hoặc Điện 
  • Tiêu chuẩn tư vấn: 1 sao – 3 sao hay dùng